รายละเอียดการบริจาค

1 share มีมูลค่า 5 บาท โดยโรงพยาบาลพญาไท ร่วมกับ มูลนิธิ One Love Changes One Life

สมทบทุนบริจาคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. หมออาสาผู้เสียสละเพื่อประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครกว่า 100,000 คน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิกสมทบ ซึ่งล้วนเป็นอาสาสมัครที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทน

กติกาการร่วมบริจาคกิจกรรม “เติมใจให้เต็ม”

1. กดเติมใจพร้อมร่วมแชร์กิจกรรม “พญาไทเติมใจให้เต็ม” ไปยัง Facebook Wall Post ของคุณ เพื่อเป็นการเติมหัวใจให้เต็ม โดย 1 การแชร์มีมูลค่าเท่ากับการบริจาค 5 บาท
2. ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์กิจกรรมได้ไม่กำจัดจำนวนครั้ง
3. มูลค่าและการคิดยอดบริจาคจะนับจากจำนวนการแชร์ 1 ครั้งต่อ 1 user เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมกิจกรรมอื่นๆทุกวันผ่านทางเฟสบุ๊ค
www.facebook.com/PhyathaiHospitalFanpage

จำนวนเงินบริจาค

บริจาคสูงสุด 500,000 บาท

ระยะเวลาในการร่วมเติมใจให้เต็ม

ร่วมเติมใจได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

เงื่อนไข

1. ห้ามเขียนข้อความที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น ส่อเสียด ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ รวมทั้งการพาดพิงบุคคลอื่น หากมีการโพสต์ข้อความต้องห้ามดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลจากกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งยกเลิกการร่วมกิจกรรมของผู้โพสต์ข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบต่อผลอันเกิดจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการโพสในลักษณะดังกล่าว

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ​ ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องผลประโยชน์หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาจากบริษัทฯ

3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายของข้อมูลอันเนื่องจากปัญหาของระบบหรือทางเทคนิค รวมทั้งการที่บุคคลที่สามนำรูปหรือข้อมูลไปใช้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ยินยอม และยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการผูกพันตามเงื่อนไข ต่างๆ ของข้อตกลงนี้

4. การตัดสินใจของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 24.00 น.